Drobečková navigace

Úvod > Obec Křenovice > Aktuality > Setkání rodu Hrušáků za námi

Setkání rodu Hrušáků za námiDatum konání:
23.9.2017

Setkání rodu Hrušáků s folklórem, sportem a muzikou

V sobotu 23. září 2017 proběhlo 3., resp. 4. Setkání rodu Hrušáků po meči i po přeslici v tomto století.

V základních rysech se ustálila forma setkání a začíná se pomalu vytvářet tradice. Návštěvníci byli vítáni vystrojenými krojovanými Hanáky. Do dívčího Hanáckého kroje, s jehož zajímavou historií jsme byli seznámeni na minulém setkání, byla „vyšňořena“ Anička, v ženském kroji kvetla Katka a v mužském kroji zářil Laďa. Chleba se sádlem, štamprlka slivovice a Laďův temperament vytvářeli hned při vstupu do sálu kulturního domu v Křenovicích pohodovou atmosféru. Ženám byly předávány růže.

2017_10_03 - hrusaci_Hanaci.jpg

Po krátkém přivítání předvedli na pódiu Laďa s dcerou Katkou tanec Lobodice, který symbolizuje Hanácký klid a rozvahu. Taneční krojovaný pár sklidil velký úspěch.

Nad sklenicemi šampaňského bylo proneseno pro všechny přání pěkných zážitků a všeho nejlepšího pro ty, kteří mají v těchto dnech životní výročí. Mladí muzikanti s trubkami a harmonikář pak doprovázeli popěvek sálu „Živijó“ a „Aby nás Pán Bůh miloval“. Před vlastním přípitkem byla předána autorce rodokmenu Hrušáci Helence kytička k jejím narozeninám. Konečně se začal spontánně ozývat cinkot skleniček při přípitku. Předobědní čas vyplnila sólová píseň Vlaštověnka lítá v podání krojované Aničky. Byla čistě a jistě zazpívaná a sklidila také velký potlesk přítomných.

2017_10_03 - hrusaci_hudba.jpg

Po slavnostním obědě jsme se přesunuli na hřbitov, kde byla položena kytička k hlavnímu kříži. Přednesli jsme modlitby s myšlenkami na všechny zemřelé předky, nejen na ty, kteří na zdejším hřbitově odpočívají v pokoji. Od doby posledního srazu v roce 2015 nás opustili tito příslušníci rodiny: Milada Grusová, Jiří Hrabal, Věra Kovářová, Věra Drápalová, Doc. Ing. Josef Hrušák CSc., Olga Hrušáková, MVDr. Marie Jordová, Marie Gazdová, Božena Hrušková a František Rozkošný.

2017_10_03 - hrusaci_hrbitov.jpg

Následoval výlet do Popůvek, kde jsme si nejprve prohlédli kapličku. Hned vedle je dům č. 31, v němž bydlel Blažej Hrušák, narozený kousek dál v č. 20. V č. p. 30 žil poslední zástupce rodu Hrušáků v Popůvkách Josef. Měl stodolu na místě nynější novostavby za kulturním domem. Grunt č. p. 20 v Popůvkách, odkud se rozpínal rod Hrušáků v Popůvkách a okolí, již nestojí. Na jeho místě nás vítaly k plotu přibíhající ovečky. Hrušáky zde symbolizovala již jen hruška u sousedního domu… V chladném počasí přišlo vhod občerstvení v místním kulturním domě.

Po návratu do Křenovic si v místě konání zájemci mohli prohlédnout každý svou část rozrodu rodokmenu a historické fotografie.

2017_10_03 - hrusaci_sal.jpg

Ve sportovní části setkání proti sobě nastoupila družstva mladších a starších fotbalistů. Stav se stále přeléval ze strany na stranu, než se tuším za stavu 9:9, kdy mladí chtěli hrát snad do nekonečna, rozhodlo o pravidle: „kdo dá branku, vyhrává“. Větší štěstí měli mladí a zanedlouho vsítili vítězný gól.

2017_10_03 - hrusaci_fotbal.jpg

Poté pokračovala volná zábava a písničky v podání dechového tria s harmonikou, občas i zpěvačkou. Zazpívalo se, pokoštovalo, podebatovalo.

Ráno se ještě poměrně dost pozvaných zúčastnilo mše svaté v místním kostele sv. Jana Nepomuckého, která byla sloužena za všechny živé a zemřelé členy rodiny Hrušákovy. Tímto bylo Setkání rodu Hrušáků 2017 zakončeno. Zůstal dobrý pocit ze společenství přátel, jejichž okruh se opět rozrostl.

JH