Křenovice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Pokyny pro zasílání elektronických zpráv
prostřednictvím elektronické podatelny Obecního úřadu Křenovice

1) Elektronická podání je možné zasílat prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu:
podatelna.krenovice@quick.cz
2) Podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem odesílatele založeným na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. (např.I.CA ), přičemž certifikát musí být k podání připojen. Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost podepsaná vlastnoručně.
3) Aby mohlo být se zprávami dále nakládáno, musí být doručované elektronické podání do e-podatelny v tomto předepsaném formátu: pdf, rtf, txt, htm, gif, jpg . Při fyzickém doručení datového nosiče na podatelnu musí být data opět ve zde předepsaném formátu, přičemž datovým nosičem může být disketa 1,44 MB, ev. CD.
4) Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) je nutné zasílat pouze jedno podání. Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.
5) Přijetí zprávy na e-podatelnu je odesílateli potvrzeno e-mailovou zprávou odeslanou na adresu uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Zpráva o přijetí je odesílateli zaslána nejpozději následující pracovní den po doručení na e-podatelnu. Zpráva je podepsána elektronickým podpisem zaměstnance podatelny Obecního úřadu Křenovice.
6) Po přijetí elektronického podání je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.
7) V případě nejasností ohledně provozu e-podatelny pro veřejnost je možné směřovat dotazy na tel. číslo 581769021 nebo 581769022, popř. na el. adresu úřadu obec.krenovice@quick.cz , kam je možné zasílat také běžné dotazy, i nformace atd. bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Nový mapový portál

GEO Morava - pomocí
tohoto portálu je možné
okamžitě a online přistupovat
ke katastrálním datům.

Geomorava-banner.jpg

mapka_cr.gif

 MAS Střední Haná o.p.s.

mas_logo_clear.png

Obecní veselice

DSC_4074.jpg

Cyklovýlet

2017_05_27-cyklovylet (11).JPG

Návštěvnost stránek

117938