Drobečková navigace

Úvod > Obec Křenovice > Historie > Kronika

Kronika

Chronologický výtah důležitých událostí z kroniky obce Křenovice

Obec má v současnosti tři kroniky. První kronika byla založena v roce 1922. Následně je uveden stručný výtah zajímavých událostí, které se v obci staly a byly zaznamenány písemně. 

1939

 • 15.3 obsazeny Čechy a Morava říšským vojskem
 • 16.3 zřízení protektorátu Čechy a Morava
 • v obci zřízena mateřská škola
 • v červenci se následkem deštů vylila Haná

1940

 • na obecní škole se děti začaly učit od 3. postupného ročníku německému jazyku
 • 15.3 se vylila Haná
 • 29.3 se večer na obloze objevila polární záře

1941

 • do školy v Kojetíně postoupilo jen 35% dětí
 • v tomto roce jsou časté deště

1942

 • 27.5 spáchán atentát na říšského protektora R. Heydricha
 • 5.6 prohlídka bytů německým vojskem, zda někdo z občanů neukrývá pachatele
 • byl zaveden úřední jazyk německý

1943

 • od 21.1 bylo vidět kometu
 • do obce přijíždí hodně překupníků z Ostravy
 • majitelům rozhlasových přijímačů byly odejmuty součástky, aby se nemohl přijímat zahraniční rozhlas, ale poslouchá se i na žehličku

1944

 • mládež odjela na kopání zákopů do rajchu
 • ročník 1924 odveden do říše
 • v prosinci 17x hlášeny letecké nálety

1945

 • republika je osvobozována postupně, kolem vesnice se kopou zákopy
 • 2. května v noci německá vojska zmizela z obce
 • 3. května se objevily rumunští vojáci a za nimi vojska Rudé armády

1946

 • 26. května byly provedeny volby, Rudolf Jašek předseda

1947

 • z obce zmizela poslední došková střecha
 • rok byl suchý, málo obilí

1948

 • uchopení moci ve státě dělnickou třídou
 • tento rok byly zvoleni dva předsedové Alois Malčík a potom Jan Zatloukal
 • v září  rozkvetly znovu stromy

1949

 • zřízení místního rozhlasu za 90 000 Kč, konec hlásání pomocí bubnu
 • v akci M začala stavba vodní nádrže na Vlčidolce
 • zřízena autobusová linka Kojetín - Křenovice

1950

 • provedeno národní sčítání – v obci 531 obyvatel
 • zrušení místní pálenice
 • socializace obchodů
 • byl zřízen matriční ústav, téhož roku přeložen do Kojetína

1951

 • 28. října se objevila polární záře

1952

 • v srpnu byl zřízen okrsek veřejné bezpečnosti
 • na podzim řádila v obci slintavka a kulhavka

1953

 • zrušen chov plemenných býků

1954

 • 16. května volby do NV, předseda Jan Krčmař
 • ve škole položeny parkety
 • 30. června zatmění slunce
 • v červenci se vylila voda z Hané a Vlčidolky

1955

 • 24.11. socializace zemědělství
 • založeno JZD
 • místní pálenice obnovena

1956

 • 30. září slavnostní otevření poštovního úřadu
 • předseda obce J. Malčík

1957

 • socializace vesnice
 • JZD mělo 100 členů
 • byla otevřena autobusová doprava Kojetín - Křenovice - Koválovice - Popůvky - Kojetín
 • rekonstruován kulturní dům
 • Sokol - obnovení kopané
 • koncem dubna bylo vidět kometu
 • 15.5. volby do MNV, předseda F. Hošák

1958

 • během roku do obce zajíždělo Putovní kino co 14 dní
 • pro oddíl kopané bylo zřízeno hřiště o výměře 1,5 ha
 • členská základna JZD činila 173 členů
 • vybudována salaš pro 30 kusů dobytka

1959

 • 9. května tradiční kácení máje
 • v zemědělství se tento rok nedařilo
 • 2. října zatmění slunce

1960

 • autobusové spojení bylo posíleno linkou Stříbrnice - Přerov
 • 12. června volby do MNV, předseda F. Hošák
 • 1. července zrušen Kojetínský okres, naše obec připojena k Přerovskému okresu
 • dokončena výstavba MNV
 • otevření stravovny

1961

 • velká úroda švestek, celkem vypáleno 21 000 l slivovice
 • 20. února byla zrušena pekárna

1962

 • počasí pro zemědělství bylo kritické - mokré a studené

1963

 • v zimě napadlo místy až 50 cm sněhu, silné mrazy až 25°C, na jaře byly záplavy, led na Hané se musel odstřelovat, byl až 1 m silný

1964

 • 14. června volby do národního shromáždění, KNV, MNV a pro soudce z povolání a mimi povolání
 • předseda obce Jan Krčmař

1965

 • na Zabrání byla provedena výstavba kanalizace v délce asi 90m
 • oprava kostela a zřízení světelných hodin

1966

 • obnovení místní požární skupiny

1967

 • zřízen přístřešek autobusové zastávky

1968

 • tento rok byl velice nepříznivý pro zemědělství
 • oslava 50 let vzniku Československa
 • obsazení Československa 5 státy Varšavské smlouvy

1969

 • byly postaveny bytovky pro družstevníky
 • otevřena nově vybudovaná požární zbrojnice

1970

 • tento rok v kronice není zaznamenán

1971

 • k 50. výročí založení KSČ byly vysázeny 2 lípy, jedna před kostelem a druhá u váhy JZD

1972

 • zřízení vodního příkopu mezi Křenovicemi a Popůvkami v délce 3 km
 • instalace kostelních hodin

1973

 • zahájena výstavba smíšené prodejny zboží
 • vybudována místnost pro holičství a kadeřnictví
 • zahájena výstavba vodovodu
 • zahájena přestavba kulturního domu
 • rekonstrukce místního rozhlasu

1974

 • JZD staví nové hospodářské objekty – dvě drůbežárny, odchovnu telat

1975

 • v 1. etapě vybudován přivaděč vodovodu z Kojetína do Křenovic v délce 3 km
 • generální oprava ZDŠ

1976

 • 2.etapa výstavby vodovodu v délce 5 km a provedeny přípojky vodovodu občanům
 • stavba mateřské školky

1977 - 1980

 • zmínka o dění v těchto letech není v kronice zanesena

1981

 • záznamy se zabývají hospodařením JZD

1982

 • dokončeno oplocení mateřské školky
 • inovace zařízení kostela

1983

 • záznamy se zabývají počasím a hospodařením JZD  

1984

 • začalo se z budováním chodníku z betonových dlaždic

1985

 • zvony v kostele připojeny na elektrický pohon

1986

 • 23. - 24.5. volby do MNV

1987

 • přerušeno vyučování na základní škole

1988

 • vyhořel montovaný domek JZD následkem komínové závady

1989

 • 100 leté výročí posvěcení farního kostela sv. Jana Nepomuckého

1990

 • opravena budova obecního úřadu
 • výměna střechy na základní škole
 • 24. listopadu volby do obecního zastupitelstva, starostou se stal  Josef Sedláček
 • v budově kulturního domu otevřen Snack Bar

1991

 • znovuotevření základní školy
 • 1. ledna zřízen Obecní úřad v Křenovicích
 • byla postavena nová plechová montovaná autobusová čekárna na Zabrání u potoka

1992

 • protože byly zřízeny a otevřeny 3 obchody se smíšeným zbožím, došlo ke zrušení samoobsluhy provozované Jednotou Hranice

1993

 • otevřena nová prodejna Ajka na místě dosavadní samoobsluhy, v obci 4 obchody a pekařství
 • v letních měsících se vyskytl černý mor u králíků
 • 3.června všechno ovoce částečně znehodnoceno kroupami či kousky ledu
 • pro starší občany zavedena pečovatelská služba

 1994

 • vyčištěna část potoka Vlčidolka
 • 18. - 19.11. volby do obecního zastupitelstva, starostou se stal Květoslav Vrána
 • do obce přijíždí 1x za 3 týdny lékař z Kojetína za účelem předpisů léků pro nemocné občany

  1995

 • začal se budovat rozvod zemního plynu
 • 20.dubna shořela část křenovského lesa o výměře cca 4,5 ha z neznámých příčin

1996

 • od 5.srpna obec po 107 letech bez kněze
 • volby do Poslanecké sněmovny

1997

 • zřízena nová telefonní budka před poštou
 • 27.9. setkání rodáků Křenovic z ročníku 1904 – 1947
 • 16.září zatmění měsíce

1998

 • komunální volby, starosta opět Květoslav Vrána
 • obnoveno a opraveno sousoší před kostelem

1999

 • provedena povrchová kanalizace od kostela pobytovou
 • shořela střecha na domku č.171 manželů Hauserových , ve sbírce bylo vybráno od občanů 34.840 Kč
 • 8.srpna částečné zatmění slunce

2000

 • v obci žije 443 obyvatel
 • od 1.ledna přispívá obec při narození dítěte rodině peněžní částku 4.000 Kč

2001

 • byla provedena nová fasáda dvorního traktu základní školy
 • provedena malba zdejšího kostela
 • sčítání lidu, domů a bytů – v Křenovicích 439 osob, z toho 213 mužů a 226 žen, trvale obydlených domů je 132, neobydlených 26 (v roce 1921 bylo 144 domů se 760 obyvateli)

2002

 • komunální volby, starostou zvolen Hošák Břetislav
 • samoobsluha zavřena, nebyla pro vysoký nájem rentabilní

2003

 • v kulturním domě provedeny opravy a úpravy
 • p.Hošák odstoupil z funkce starosty
 • provedena přípojka vody na fotbal.hřiště

2004

 • starostou obce zvolena Anna Janáčková
 • provedena oprava a zateplení budovy mateřské školy

2005

 • nejstarší občan obce je narozený v roce 1912
 • zasedací místnost na obecním úřadě nově vybavena
 • vykupovaly se pozemky pro stavbu dálnice
 • v obci je kolem jednoho sta osobních aut a několik domácností  má připojení na internet

2006

 • proběhly volby do obecního zastupitelstva, starostou obce zvolen Zdenek Vrána a místostarostkou Anna Juřicová
 • na hřišti byla vybudována novástřecha nad celou budovou
 • v sobotu 26. srpna proběhla oslava svěcení znaku a praporu Křenovic
 • byla provedena oprava obecního úřadu, budova má novou fasádu
 • od letošního roku je mimo dosavadního rukopisného vedení kroniky vypracována také její elektronická podoba
 • psaní kroniky převzal pan Jan Hrušák po panu Rozkošném
 • zde najdete celou kroniku obce za rok 2006: KRONIKA_2006.pdf

2007

 • stavbou dálnice se měnil vzhled okolí obce
 • dne 14. 6. byla velká bouřka s následným rozvodněním potoka Vlčidolky Zatopeny byly sklepy a přízemí obydlí v okolí potoka. Voda se valila vesnicí, dostala se do domů. Totéž neštěstí v menší míře se opakovalo přesně o týden později. Po celou dobu působily v naší vesnici záchranné sbory z Křenovic, Kojetína, Popůvek a Rokytnice.
 • od srpna budován suchý poldr na toku Vlčidolky pro zamezení povodní napravo od Chmelového mostku
 • zde najdete celou kroniku obce za rok 2007: KRONIKA_2007.pdf

2008

 • stavba dálnice pokračovala po celou dobu letošního roku
 • pokračovalo i budování hráze suchého poldru jako protipovodňového opatření. Poldr byl na podzim dokončen
 • dne 24. 9. otevření úseku dálnice Bojanovice – Kroměříž
 • byla provedena plynofikace požární zbrojnice
 • od začátku března byla uzavřena Křenovská ulice v Kojetíně z důvodů budování nových inženýrských sítí
 • zde najdete celou kroniku obce za rok 2008: KRONIKA_2008.pdf

2009

 • začátkem dubna se vysazovaly po celé vesnici stromky, většinou vysokokmeny planých jabloní
 • počátkem června dokončeno bezpečnostní koryto pro odklonění potoka Korábky při zvýšené hladině vody
 • dne 17. 9. otevření úseku dálniceBojanovice – Stříbrnice. Tím došlo k propojení dálnice D1 z Prahy do Kroměříže, nájezd na dálnici za Stříbrnicemi byl následně zrušen
 • vznikl divadelní soubor Smotaná hadice - soubor založily převážně členky Sdružení dobrovolných hasičů a nastudoval hru Rozpalme to, má panenko na námět filmu Miloše Formana Hoří má panenko a dne 16. 10. ve Vysokém nad Jizerou na přehlídce Krakonošův divadelní podzim získal 3. místo a porota udělila hře uznání za kolektivní přínos
 • na obecním úřadě zřízen Czech point pro styk občanů s úřady a institucemi
 • nejstarším občanem jeFrantiška Slatinová - 88 let
 • zde najdete celou kroniku obce za rok 2009: KRONIKA_2009.pdf

2010

 • na jaře pokračovaly práce na úpravách v okolí potoka Vlčídolka na Zabrání
 • dne 30. 4. – nový nájemník baru pod kulturním domem - Magda Pospíšilová
 • dne 21. 4. uhodil blesk do kostela, na střeše řinčely plechy a sršely jiskry
 • dne 25. 5. zatopeny zahrady směrem k řece Hané za domy v ulici na Kojetín byly zatopeny nebo silně podmáčeny. Bylo vybagrováno menší koryto pro odvod vody směrem k Hané, cesta za mostem přes Hanou směrem na Kojetín u sila byla zatopena a neprůjezdná
 • proběhly volby do obecního zastupitelstva ve dnech 15. - 16. 10. a po volbách vyl zvolen starosta Zdenek Vrána a místostarosta Jan Štefan
 • koncem roku byly provedeny úpravy koryta potoka Korábky postupně od mostku cesty 1. třídy Křenovice - Kroměříž pod Stráží po kapli na Korábě
 • Byla provedena úprava prostranství před hasičárnou, vybudována autobusová zastávka na Zabrání, provedena oprava mostku u pálenice, výměna oken na základní škole a výsadba před Odborným učilištěm
 • poprvé v historii obce se zde usadila Romská rodina. Bydlí na Zabrání v domě č. 140
 • na podzim byla provedena oprava zvonové stolice a bylo nově instalováno elektronické ovládání zvonů pomocí lineárních motorů
 • nejstarším občanem je Eliška Horáková
 • zde najdete celou kroniku obce za rok 20010: KRONIKA_2010.pdf

2011

 • v polovině dubna byl zhotoven nový betonový leštěný povrch tanečního kola a později také vybudována pergola v zahradě kulturního domu
 • počátkem června otevřeno dětské hřiště s novými atrakcemi u školky
 • v polovině roku bylo po vesnici rušeno drátové vedení starého veřejného rozhlasu
 • v polovině srpna byl dokončen podstavec pro sochu ve farní zahrádce, zahrada fary byla vyčištěna od starých stromů a byly vysázeny mladé smrčky pod břehem u zídky z uličky a ve dvorní části
 • dne 30. 8. proběhla oslava 80. výročí založení křenovského fotbalu
 • nejstarším občanem je Eliška Horáková
 • zde najdete celou kroniku obce za rok 2011: KRONIKA_2011.pdf

2012

 • dne 17. 3. - požár v Křenovském lese -při pálení klestí chytila suchá tráva
 • provedena oprava chodníku na Zabrání od Kučírkového ke hřbitovu
 • na jaře proběhla rekonstrukce cvičných nor ve Skalách, kterou provedla Myslivecká společnost Háj Křenovice
 • na jaře opravila Lesní singulární společnost Křenovice střechu boudy v lese
 • během léta probíhala přestavba kravínů vlevo pod Stráží na výrobní, technické a skladovací prostory a od 26. 10. upravovala firma A+BX okna areál své firmy
 • od 26.11. byla neprůjezdná cesta Křenovice – Popůvky u mostu přes Hanou.
 • koncem letošního roku zajistil a vysázel podél cesty od poldru k dálnici cca 200 stromků jan Ohlídal
 • Proces komplexní pozemkové úpravy byl pozastaven
 • nejstarším občanem je Eliška Horáková, 17. 8. oslavila 90. narozeniny
 • zde najdete celou kroniku obce za rok 2012: KRONIKA_2012.pdf

 2013

připravuje se...

 

zpět nahoru