Drobečková navigace

Úvod > Obec Křenovice > Spolky a kluby > SDH Křenovice

SDH Křenovice

Sbor dobrovolných hasičů v Křenovicích byl založen dne 30. července 1893. Stalo se tak po únorové schůzi, svolané kvůli důležitosti zřídit sbor hasičský. Prvním starostou sboru byl zvolen tehdejší starosta obce František Řezníček.

Ve své dlouhé historii sbor neplnil jen své povinnosti na úseku požární ochrany, ale byl a do dnes je významným nositelem kultury v obci. Za 120 let svého působení sbor uspořádal pro občany místní i ty z okolí nespočet hasičských plesů, hodových zábav, oslav výročí sboru, stavění a kácení májky a dalších kulturních akcí.

Sbor pořádá také soutěže v požárním sportu, které bývají hojně navštěvovány nejen soutěžními týmy, ale i diváky. Právě v požárním sportu se sbor prezentuje již mnoho let výbornými výkony a skvěle tak reprezentuje svou obec.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany jako JPO V. Zabezpečuje výjezdy v katastrálním území obce, tak i mimo tento katastr na vyzvání operačního střediska. Jednotka je složena z členů, kteří tuto činnost vykonávají ve svém volném čase a bez finančních nároků. Organizační řízení jednotky je podřízeno požadavku na zabezpečení výjezdu jednotky do 10 minut od vyhlášení poplachu. Výjezdová technika CAS 25 Škoda 706 RTHP, DA Renault Trafic.

SHD Křenovice

Brožuru vydanou k 120. výročí založení SDH Křenovice naleznete zde: SDH křenovice.pdf
Pro aktuální informace sledujte náš facebook na adrese:
https://www.facebook.com/sdh.krenovice?fref=ts

Tato stránka nemá žádné podstránky.

Fotogalerie SDH Křenovice

Nejstarší dochovalá fotografie sboru, foceno kolem roku 1900

nejstarší dochovalá fotografie, foceno kolem roku 1900

 

rok 1931, Hasičská zbrojnice, současný Ricardo servis

rok 1931, Hasičská zbrojnice, současný Ricardo servis

Rok 1968, oslavy 75 let sboru, průvod na hřbitov Rok 1968, oslavy 75 let sboru, námětové cvičení představené nové stříkačky při oslavách 75 let sboru rok 1968, slavnostní otevírání nové hasičské zbrojnice v č. p. 100
rok 1968, oslavy 75 let sboru, průvod na hřbitov rok 1968, oslavy 75 let sboru, námětové cvičení rok 1968, představené nové stříkačky při oslavách 75 let sboru

rok 1968, slavnostní otevírání nové hasičské zbrojnice v č. p. 10

  

rok 1980 - oslavy 1. Máj, zleva: Hradský J., Hrabal F., Slatina A., Holík F., Kraváček F., Telička A. st., Telička A. ml., Hrabal F ml., Havelka F., Štefan F., Štefan J. st.

rok 1980 - oslavy 1. Máj, zleva: Hradský J., Hrabal F., Slatina A., Holík F., Kraváček F., Telička A. st.,
Telička A. ml., Hrabal F ml., Havelka F., Štefan F., Štefan J. st.

 

rok 1980, závody

rok 1980 - závody, zleva: Doležel V., Hauser Z., Žaloudek J., Hrabal F., Bureš M.,
Žaloudek D., Štefan J. st., Maňásek V., Žaloudek F.

 

Rok 1981 - závody Kojetín, zleva: Bureš M., Švrčina V., Havelka F., Hrabal F., Žaloudek F., Brabenec B., Švrčina V. ml., Večeřa Z., Štefan J. st., Žaloudek D.

rok 1981 - závody Kojetín, zleva: Bureš M., Švrčina V., Havelka F., Hrabal F., Žaloudek F., Brabenec B., Švrčina V. ml., Večeřa Z., Štefan J. st., Žaloudek D.

 

rok 1985, stavění hasičské klubovny

rok 1985, stavění hasičské klubovny

 

oslavy Lutopecny, zleva Bureš M., Beneš A., Švrčina V., Večeřa Z., Štefan J. st.

oslavy Lutopecny, zleva Bureš M., Beneš A., Švrčina V., Večeřa Z., Štefan J. st.

 

rok 1993 - slavnostní průvod z kostela při oslavách 100 let sboru

rok 1993 - slavnostní průvod z kostela při oslavách 100 let sboru

 

rok 1993 - ukázky činnosti při oslavách 100 let od založení sboru

rok 1993 - ukázky činnosti při oslavách 100 let od založení sboru

 

_rok 2011 - hasičské cvičení v Křenovicích

rok 2001 - hasičské cvičení v Křenovicích

 

rok 2011 - závody

rok 2001 - závody

 

rok 2002 - oprava hasičské zbrojnice

rok 2002 - oprava hasičské zbrojnice

 

rok 2002 - závody Polkovice

rok 2002 - závody Polkovice, zleva: Židlík A., Štefan J. st., Maňásek V., Horák A.,
Svačina L., Večeřa R., Večeřa Z., Šimek M., Štefan J. ml., Župka M., Večeřa R.,
Štefan Z.

 

rok 2002, závody Kojetín

rok 2002 - závody Kojetín, zleva: Horák A., Židlík A., Večeřa R., Svačina L., Večeřa R.,
Štefan Z., Šimek M., Štefan J. ml.

 

rok 1993 - technika sboru v roce 2003

rok 2003 - technika sboru

 

rok 1993 -ukázka hasební zásah Křenovice při oslavách 110 let sboru

rok 2003 - ukázka hasební zásah v Křenovicích při oslavách 110 let sboru

 

rok 2005, závody Kokory

rok 2005, závody Kokory

 

rok 2007, povodně v obci Křenovice

rok 2007, povodně v obci Křenovice

 

rok 2007, povodně v obci Křenovice

rok 2007, povodně v obci Křenovice

 

rok 2008, družstvo žen

rok 2008, zleva: Večeřa R., Hrušáková M., Hrušáková J., Vránová A., Vránová E., Krejsová T.,
Holíková B.

 

rok  - pomoc obci Polom při povodních

rok - pomoc obci Polom při povodních

 

rok 2010 - povodně v Koejtíně

rok 2010 - povodně v Kojetíně

 

rok 2010 - závody ve Stříbrnicích

rok 2010 - závody Stříbrnice, zleva: Večeřa R., Brabenec T., Vanderka M., Dostál J.,
Pěcha J., Štefan J., Večerka M., Vrána O., Novák P.

 

rok 2010 - noční závody Křenovice

rok 2010 - noční závody Křenovice, zleva: Pospíšilová I., Pohlová J., Brabenec T.,
Večerka M., Vanderka M., Dostál J., Pěcha J., Večerková M., Vránová E.,
Pospíšilová T., Štefan J., Krejsová T., Novák P.

 

rok 2011 - závody Vrchoslavice

rok 2011 - závody Vrchoslavice, zleva: Pěcha J., Dostál J., Večeřa R., Brabenec T.,
Hrušáková M., Pohlová J., Krejsová T., Pohlová Ž., Novák

 

rok 2012 - závody Bílovice

rok 2012 - závody Bílovice

 

rok 2012 - čištění potoka Vlčidolka

rok 2012 - čištění potoka Vlčidolka

 

rok 2012 - závody Rokytnice, 1. místo, zleva: Pěcha J., Dostál J., Brabenec T., Vrána O.

rok 2012 - závody Rokytnice, 1. místo, zleva: Pěcha J., Dostál J., Brabenec T., Vrána O.